Sporcuların Duygusal Tepkilerindeki Ebeveyn Faktörü

Motivasyon ve yetkinliğin yanısıra, ebeveynlerin çocukların spora katılımdaki duygusal tepkilerinin şekillenmesinde çok etkili olduğu gösterilmiştir.

Ebeveynler, altyapı sporu katılımcıları için stres kaynaklarını inceleyen araştırmalarda ortak bir tema olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, çocukların duygusal tepkilerine ilişkin araştırmalar, çocukların ebeveyn baskısını, beklentilerini ve değerlendirmesini nasıl algıladıklarına odaklanmıştır ve bunlarla ilişkilendirilmiştir.

Gençlerin spor katılımında en çok odaklanılan duygusal tepkiler, ebeveynlerin genel olarak etkilediği endişe ve eğlence olmuştur. Maçlardan önce ve sonra kaygı değerlendirmesi yapan Scanlan ve Lewthwaite (1984) 9-14 yaş arası güreşçilerin stresini etkileyen faktörleri inceledi. Çocukların yetişkinlere yönelik kayda değer algılarının, eşleşme öncesi ve sonrası kaygıyı getirdiği gösterilmiştir.

EBEVEYNLER ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Spesifik olarak, yazarlar “maç öncesi başarısızlık korkusu ve katılım için algılanan ebeveyn baskısı” nın maç öncesi stresin belirtileri olduğunu belirtti. Güreşmeye yüksek düzeyde ebeveyn baskısı algılayan genç güreşçilerin rekabetten önce yüksek kaygı yaşadıkları, dolayısıyla ebeveynlerin çocuklarının spora katılımlarına duygusal tepkileri üzerindeki etkisini vurguladıkları görülmüştür.

Buna ek olarak, Scanlan ve Lethwaite (1986), “sezon performansı üzerine daha fazla ebeveyn ve koç memnuniyeti algılayan genç sporcuların… ve daha olumlu yetişkin spor katılımı ve etkileşimlerinin” sezon boyunca daha fazla zevk ve memnuniyet hissettirdiğini keşfetti. Ayrıca, araştırmacılar, sporcuların annelerinden daha az baskı görmeleri ve performanslarına daha az olumsuz anne tepkisi almaları durumunda, sezon boyunca daha fazla keyif aldıklarını tespit ettiler.

Özetle, bir ebeveynin çocuğunun altyapı sporu deneyiminde oynadığı rol, çocuğun spor katılımına tepkisi üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Çocuğun algıladığı baskının yanı sıra çocukların ebeveynlerinin spora katılımda yer almasının önemini hissetmesi, çocuğun duygusal tepkileri, hedef yönelimleri, yetkinliği ve spor katılımının uzunluğu üzerinde olumsuz veya olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Kaynak: altyapibasket.com