Takım Sporlarının Okul Başarısına Etkisi var mı?

Takım sporlarının okul başarısına etkisi günümüzde daha fazla bilinç sahibi olunan bir konu ancak hala çocuklarının aklı spora giderse okul notlarının düşeceğinden endişelenen ebeveynler de olabiliyor. Nitekim bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar, endişelerin yersiz olduğunu ortaya koyuyor.

Sout Carolina Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada 14-18 yaş arasındaki 9700 lise öğrencisi üzerinde takım sporlarının okul başarısına etkisi araştırıldı. Çocukların hepsi okuldan sonra bir etkinlikle uğraşıyordu. Kimi sosyal bir kulübe, kimi spor antrenmanına kimi tartışma kulübüne, tiyatro gibi sanatsal etkinliklere devam ediyordu.

Araştırma sonunda takım sporlarının bütün okullardaki öğrencilerin notlarını tutarlı ve anlamlı düzeyde artıran tek “okul sonrası etkinlik” olduğu bulundu. Bu sonuç tüm gelir düzeyinden çocuklar için geçerliydi. Takım sporlarına katılmakla, daha yüksek not ortalaması ve liseden sonra üniversiteye devam etme oranı arasında pozitif bir ilişki tespit edildi. Özsaygı, özgüven ve sosyal becerilerdeki artış da okul başarısındaki artışla ilişkilendirilen bir diğer etki oldu.

Kansas Üniversitesi tarafından yapılan benzer bir araştırmada da 9-12. sınıfr öğrencileri arasında takım sporu yapanların %97’sinden fazlasının liseden mezun olduğu görülürken bu oranın hiç takım sporu yapmayanlardan %10 oranında daha yüksek olduğu tespit edildi.

Sonuç olarak takım sporlarının başarıyı düşürmek bir yana, desteklediği ortaya çıktı. Peki takım sporları çocuklara neler kazandırıyor?

  • Takımdaki oyuncular ve koçlar çocuğun hayatına pozitif rol model olur.
  • Çocuğun duygusal ve sosyal becerileri gelişir. Çocuk endişelerini, umutlarını, zayıf ve güçlü yönlerini ifade etmeyi, paylaşmayı öğrenir.
  • Topu hangi noktadan atacağını, arkadaşına ne zaman pas vereceğini hesaplarken hızlı ve kritik karar alma becerileri gelişir. Çevik düşünmek sadece okulda değil bugünün iş hayatında da son derece önemli bir beceridir.
  • Takım oyunu bir grubun içerisinde birey olarak sorumluluk almayı öğretir. Takım oyunu aynı zamanda sorumlu vatandaşlık provasıdır.
  • Takım, aidiyet duygusunu pekiştirir. Özellikle ergenlik döneminde çocuğun geliştirici ve pozitif bir ortamda kabul görmesi zararlı kişi ve alışkanlıklara kaymasını önler.
  • Takım sporunun getirdiği zaman planlaması ve disiplin alışkanlığı, derslerdeki disipline de yansır. Bir alandaki başarı başka bir başarıyı artırır.
  • Sporun kazandırdığı fiziksel dayanıklılık, zihinsel ve duygusal dayanıklılığı da destekler.